Ja, wie zal het zeggen Als Jezus in onze dagen geboren was, dan zou Hij het ongetwijfeld ook heel eigentijds hebben aange pakt; precies zoals toen. Misschien was Hij inderdaad wel paus, pastoor of piloot geworden. Of vrachtwagenchauffeur, om eten te brengen naar Polen, zoals hij eens eten gaf aan vierduizend hongerende mensen in Palestina. Of misschien had Hij zich wel ingezet voor 14 jonge en zwaar verminkte oorlogslachtoffers in Nicaragua, die kostbare operaties moeten ondergaan. Hetzelfde deed Hij in zijn tijd toch ook voor iemand die blind was, of verlamd. Of zou Hij zich ingezet hebben voor de 35.000 vluchte lingen uit Oeganda die nu in Zuid-Soedan zitten en voor wie ook dit jaar op Kerstmis geen plaats in de herberg is Misschien was Hij wel U geworden, om die ene mens te helpen die het nu zo moeilijk heeft; om er naast te gaan staan als een te ken van: je bent niet alleen, je hoeft je niet eenzaam te voe len, ik ben er voor jou. Hij trok zich toch immers graag het lot aan van mensen die flink in de put zaten, of die per onge luk of met opzet werden vergeten MisschienMisschien Toen Hij geboren werd, werd er in ieder geval een groot Licht geboren in Bethlehem. Want met de ster van Bethlehem, waarover sprake is in onze kerstverhalen, is natuurlijk zonder meer Jezus zelf bedoeld. En of dat Licht (Jezus) van Kerstmis gedoofd wordt, of dat Hij ook in onze dagen licht mag geven, dat hangt natuurlijk van ons af. Wat doen wij Leeft Hij verder in ons Alléén kan Hij het ook niet. Van de andere kant: kijk een om U heen. Kent U niet van die fantastische mensen waarvan U denkt: dat zou Hij (Jezus) ook zo gedaan hebben. Hij leeft voort in mensen, lichtbrengers als Hij. OUDEJAARSAVOND Op donderdag 31 december - oudejaarsavond - zal er 'n avondmis zijn om 19.00 uur; om God te danken voor al het goede dat Hij ons schonk, in het afgelopen jaar, voor de kracht die Hij ons schonk in moeilijke dagen, voor het vele goede en de steun die wij van anderen ontvingen. Laten we dit jaar 1981 goed eindigen; dankbaar tegenover God. n VURIGE DROOMWENS GING IN VERVULLING Er is een kindeke geboren - de liefde tussen Harry en Els Schraven, Randenrade 20, en Gods scheppingskracht bracht dit wonder tot stand. De geboorte van 'n kind is en blijft 'n won derlijk iets, het maakt je stil al gaat er veel in je om. Met grote dankbaarheid tegenover God en met intense vreugde hebben Harry en Els dan ook op 12 december hun eerste kind en zoon in hun armen verwelkomd. Heerlijk voor 'n kind als je ge wenst bent, als er naar je verlangd werd, als veilige geborgen-

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6