Donderdag Vrijdag Zaterdag 9.00 uur: 19.00 uur: Tot zekere intentie OUDEJAARSAVOND Voor onze Jeugd Uit dankbaarheid (JONGERENKOOR) NIEUWJAARSDAG 8.30 uur: Overlfam. Vennekens-Verschuren 10.00 uur: Uit dankbaarheid (GEMENGD KOOR) 19.00 uur: Gestjaard. fam. van Heijster Jan Haegens Thei Camps (vw. de buurt) Misdienaarsbeurten Donderdag 19.30 uur: Vrijdag 10.00 uur: Zaterdag Bram LinskensSander Martens, Clemens Weijs, Harm v. Huet 22.00 uur: Bas Kunen, Michel Ghielen, Robin Ouden hoven, Coen Litjens. Sjonnie van Cuijck, Ron Versleijen, Ronny ReijndersWillem Vollenberg. 11.00 uur: Ronald Hoex, Sjackie Wilmsen, Jan Rutten, Ronny Pelzer 8.30 uur: Coen Litjens, Sjonnie van Cuijck, Robin Oudenhoven, Ron Versleijen. 10.00 uur: Ronny Reinders, Willem Vollenberg, Michel Ghielen, Ronald Hoex. Zondag 830 uur 10.00 uur Bas Künen, Sander Martens, Bram Linskens, Clemens Weijs. Harm van Huet, Sjackie Wilmsen, Jan Rutten Hans Holtackers. Maandag Dinsdag 9.00 uur: Coen Litjens, Robin Oudenhoven 9.00 uur: Ron Versleijen, Ronnie Reijnders Woensdag 9.00 uur: Willem Vollenberg, Ronald Hoex Donderdag 9.00 uur: Sjonnie van Cuijck 19.00 uur: Bram Linskens, Sander Martens, Clemens Weijs, Harm van Huet. WAT_ZAL IE_LATER_W0RDEN_? Er is een kerstlied dat de laatste jaren heel populair is gewor den. De maker van het lied neemt U daarin mee naar Bethlehem; en staande bij de kribbe vraagt hij zich af: en straks wordt ie groot en wordt ie dan paus pastoor of piloot 5

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5