o_.v_.b_. HARMONJE ;'SUB_ MATRIS_TUTELAR ^J?^erdag_ 24_decopluistering van de Kerstvieringen door jeugdorkest en orkestDe Gezinsviering zal mede worden opgeluis terd door het jeugdorkest. Alle leden van het jeugdorkest worden worden daartoe om 19.15 uur in de kerk aanwezig verwacht. Alle leden van het (grote) orkest worden, ter opluistering van de Nachtmis, om 21.15 uur in uniform in de kerk verwacht, waar na vanaf 21.30 uur samen met het koor enkele Kertliedjes ten ge hore zullen worden gebracht. maandag 28 dec.: repetities in het Gemeenschapshuis, van 19.30 - 20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest van 20.15 - 22.15 uur: repetitie voor het gehele orkest woensdag 30 dec.: repetities in het Gemeenschapshuis. van"19.00- 19.30 uur: repetitie aspiranten tamboerkorps van 19.30 - 21.00 uur: repetitie voor het gehele tamboerkorps 0UD_ PAPIER_ OPHALEN_. Hoewel zaterdag 2 januari, eerste zaterdag van de maand, de ge bruikelijke datum zou zijn voor het ophalen van oud papierzijn wij toch genoodzaakt om dit ophalen een week op te schorten. Dit heeft te maken met vakantie van de afnemer, maar ook met het feit dat op zaterdag 2 januari het huisvuil wordt opgehaald. Wij willen U daarom vragen Uw oud papier een week langer te be waren: op zaterdag 9 januari zullen wij dit weer graag komen op halen Graag willen wij vanaf deze plaats allen prettige feestdagen toewensen, een GELUKKIG EN FIJN KERSTFEEST, enkele dagen later een plezierige jaarwisseling en voor het nieuwe jaar: EEN VOOR SPOEDIG 1982. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Bestuur en leden O.V.B. wenst aan alle inwoners van Oostrum fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling met veel goeds voor 1982. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o O.V.B. 2

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2