BILJARTVRIENDEN - SNA, Voordat we het jaar afsluiten, nog even wat nieuws van het biljartfront. De kompetitie van de V.B.B. verloopt goed, behou dens enige strubbelingen met het bestuur omtrent de maatregel om het gemiddelde van Jo de Beer te verhogen en matchpunten in mindering te brengen. Na een goed gesprek met het bestuur zal SNA proberen via een kommissievergadering het regelement veranderen waardoor e.e.a. kan worden rechtgetrokken. Dat Jo verdienstelijk speelt blijkt overigens uit de laatste wedstrijd tegen VOP waarbij Jo vanuit een achterstand van 309 caramboles toch nog wist te winnen. Harrie Lenssen bracht in diezelfde wedstrijd het gemiddelde op 10,81 wat uitstekend mag worden genoemd. Het is trouwens opvallend hoe goed de gemiddeldes omhoog gaan, ook voor het tweede team. Praktisch allen speelde de laatste partij boven de 2 (Eddy zelfs 3,33). Laten we in het nieuwe jaar zo door gaan. We hopen dat de jeugd zich ook goed zal verbeteren en de opgaande trend voortzet. Afgelopen maandag zal de jeugd zich meten met het derde team. Tenslotte wil ik een ieder die dit stukje leest namens de gehele biljartvereniging een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 1982 toewensen en daarbij de wens uitspreken dat de kerstvakan tie besteed kan worden op de uitstekend verzorgde schaatsbaan in het Sportpark met dank aan de vrijwilligers, die dag en nacht klaar staan. Namens het bestuur van SNA, Heine 14

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 14