Aan alle inwoners van Oostrum. Hartelijk bedankt voor Uw gulle gaven in het afgelopen jaar voor het Lourdeswerk. De opbrengst was: 1.114,55. Prettige feestdagen en een voorspoedig 1982. Lourdescomitéafd. Oostrum. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o GEMEENTE VENRAY. HUISVUILOPHAALDIENST EN DE FEESTDAGEN; De feestdagen staan weer voor de deur en zoals elk jaar zal er op de feestdagen Kerstfeest en Nieuwjaar geen huisvuil worden opgehaald Voor deze keer geldt dat de route van vrijdag 25 december (le kerstdag) geheel vervalt. De route van vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) wordt verschoven naar zaterdag 2 januari. Wij vragen iedereen, bij wie normaal het huisvuil op vrijdag wordt opgehaald, hiermee rekening te willen houden, opdat niet onnodig lang de vuilniszakken langs de weg staan en Venray schoon de feestdagen doorkomt. Melden en ophalen kadavers rond Kerstmis en Nieuwjaar. De destruktiebedrijven te Son laten weten, dat in verband met de komende feestdagen (die beiden op vrijdag vallen) de grote kadavers zoveel mogelijk daags tevoren zullen worden opgehaald. De kadaver-vaten die op donderdag 24 of 31 december worden ge meld voor 09.30 uur, zullen zoveel mogelijk nog dezelfde dag worden geleegd. Anders uiterlijk op maandag. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o CURSUS SAMEN AFSLANKEN. Door verantwoorde voedingsgewoonten leert U gezonder te eten en daarbij overgewicht te verliezen. Deze cursus staat onder leiding van een deskundige diëtist en bevoegde docenten. 11

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11