MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag 19.00 uur: Harm van HuetClemens Weijs, Bram Linskens Sander Martens Zondag 8.30 uur: Wilbert Kusters, Bas KunenRonald Hoex Michel Ghielen. 10.00 uur: Willem Vollenberg, Robin Oudenhoven, Hans Holtackers, Sjackie Wilmsen. VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT. Zondag a.s. is het de vierde en de laatste zondag van de Advent. Dit laatste weekend van de Advent laat de liturgie ons stil staan bij Maria, de Moeder van de Verlosser. God spreekt Maria aan: Ben je bereid om mee te werken aan wat Ik door jou bewerken wil? En Maria's antwoord was niet "neen", ook niet "ja, maar", het was een onvoorwaardelijk "ja". Maria is bereid zich aan God toe te vertrouwen. In de loop van de geschiedenis werden aan Maria veel namen gegeven: Moeder van God, Koningin der engelen, Troosteres der bedruktenMaar Maria heeft maar één naam uitgesproken: "Zie de DIENSTMAAGD van de Heer". Door het "ja" van die vrouw wordt de wereldgeschiedenis: heils geschiedenis. Zo handelt God nog altijd. Door mensen die zoals Maria willen dienen, werkt God nog steeds verder. Wie zich aan God durft toevertrouwen, wie zich in zijn leven door God laat leiden, zal delen in God's heerlijkheid. Maria heeft op God vertrouwd, op God, die geen mens ontgoochelt De weg van het dienen is geen doodlopende weg. Als wij ons door God laten leiden zoals Maria, zal ons leven van dienstbaarheid geen doodlopende weg zijn, maar een weg naar het volle leven, het leven waarin wij zullen opgenomen worden door de Heer Jezus. BOETEVIERING. Het is nog steeds een mooi en aan te bevelen gebruik om niet al leen het huis maar ook jezelf voor te bereiden op Kerstmis. Ook bij onszelf kunnen wij voorbereidselen maken voor dit feest Daarom zal zaterdag en zondag in alle H.Missen een boeteviering verwerkt worden. We hebben allen wel iets goed te maken tegen over God en elkaar. Laten we allen mensen van goede wil zijn, niet alleen met woorden maar ook met daden. VOORBEREIDING OP KERSTMIS. In Ierland wordt op de vooravond van Kerstmis in ieder huis een kaars aangestoken. De Ieren hebben het Kerstverhaal goed begre pen. Toen Maria en Jozef door de straten van Bethlehem trokken 9

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 9