HUISVUILOPHAALDIENST EN DE FEESTDAGEN. De feestdagen staan weer voor de deur en zoals elk jaar zal er op de feestdagen Kerstmis en Nieuwjaar geen huisvuil worden op gehaald. Voor deze keer geldt dat de route van vrijdag 25 december (le kerstdag) geheel vervalt. De route van vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) wordt verschoven naar zaterdag 2 januari. Wij vragen iedereen, bij wie normaal het huisvuil op vrijdag wordt opgehaald, hiermee rekening te willen houden, opdat niet onnodig lang de vuilniszakken langs de weg staan en Venray schoon de feestdagen doorkomt. Melden en ophalen Kadavers rond Kerstmis en Nieuwjaar. De destruktiebedrijven te Son laten weten, dat in verband met de komende feestdagen (die beide op vrijdag vallen) de grote kadavers zoveel mogelijk daags tevoren zullen worden opgehaald. De kadaver-vaten die op donderdag 24 of 31 december worden ge meld voor 09.30 uur, zullen zoveel mogelijk nog dezelfde dag worden geleegd. Anders uiterlijk op maandag. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- RABOBANK OOSTRUM: In verband met KERSTMIS is de AVONDOPENSTELLING verplaatst naar woensdag 23 december; eveneens tot 19.00 uur. Vakantiereizen 1982. De eerste zomerprogramma's 1982 zijn reeds binnen. Reserveer vooral in het hoogseizoen tijdig! De aantrekkelijkste bestemmingen zijn natuurlijk het eerst volgeboekt Bent U niet gebonden aan hoogseizoen: misschien is de paasvakantie iets voor U of een andere datum in voor- of naseizoen. Regel Uw bankzaken tijdig voor het eind van het jaar. Wij adviseren U om niet te wachten tot de laatste dagen. Zoals gebruikelijk is het dan erg druk. _5 gemeente venray Rabobank Q

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5