dames_l.v.b. R.K. Parochie CLL_Vrouw GeboorteOostrum^ Aktie Gezinsbijdragen 1981: - «w» i In verband met afsluiting van het boekjaar 1981 verzoeken wij U vriendelijk Uw gezinsbijdragen 1981 voor het einde van het jaar te voldoen. U kunt dit doen door: a) overboeking/storting t.g.v. rekening Admin. Gezinsbijdragen bij Rabobank te Oostrum; rekeningnummer: 14.00.01.832; b) overboeking t.giv. postrekening 102.6567 t.n.v. Rabobank Oostrum; met vermelding: Adm. gezinsbijdragen: 14.00.01.832 Bij voorbaat zeggen wij U dank voor de ondervonden medewerking. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o- 17 December Kerstavond. 19.30 u. H. Mis in de kerk. Daarna naar het gemeenschapshuis om te gourmetten. Kosten 10,--. Graag 25,contributie mee brengen. Zouden degenen, die meegedaan hebben aan de cursus brooddeeg-figuren maken, deze willen meebrengen, zodat men de resultaten kan zien op deze avond. 17 December is er ook in het kader van de sociaal-economische discussie-avonden, speciaal voor de agrarische vrouw, een bij eenkomst om 20.00 u. in zaal Roelanzia te Ysselsteyn. Prof. Dr. Fr. Kriellaars zal dan een inleiding houden over: "Het landbouwbeleid van de E.E.G.". o - o-o-o-o-o-o-o-o-o-o - o-o-o - o-o-O-o-o-O-o-o-o-o-o-o-O-O-o-o-o-o AGENDA 17 dec Kerstavond Gourmetten L.V.B. 21 dec Openbare vergadering dorpsraad Café Vermeulen 22 dec Interne vergadering oudervereniging 23 dec. Kindermiddag Iduna 26 decen 31 dec Toep- en rikkampioenschappenIduna 1 jan. Nieuwjaarsbal S.V.Oostrum in "De Karklingel" 1 jan. Iduna Top 100 4 jan. Vergadering Raad van Elf 5 jan. Handwerken O.V.B. 10 jan. Schaatsen Iduna 11 jan. Zitting, carnavalsvereniging 12 jan. Demonstratie "Warme Bakker" L.V.B. 14 jan. Vaderuurtje op de kleuterschool 18 jan. Vergadering wekcomité Café van Dijk 19 jan. Jaarvergadering O.V.B. 2

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2