de stand: 1. Sigma's 2. The Strikers 3. Red Arrows 4. Sjopins 44-4 40 - 12 31 - 21 30 - 22 5. The Real Strikers 29 - 19 o—o—o-o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—O AAN_ALLE INW0NERS_VAN_00STRUM Zoals gebruikelijk verzorgt het werkcomité Oostrum binnenkort weer de kerstaktie voor de Oostrumse zieken. Helpt U ons dekerstaktie volledig te doen slagen door onder staande strook in te vullen en deze tot uiterlijk 21 december in de brievenbus te stoppen bij: Fr. Versleijen, Witte Vrouwen straat 14, te Oostrum. Naam Adres Woonplaats Komt i.v.m. langdurige ziekte in aanmerking voor de kerstactie brengt de kerstdagen 1981 i.v.m. ziekte door in/bij Instelling Adres Plaats Familie: Adres Woonplaats: o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Q Dorpsraad "Werkcomité Oóstrum"'.1 1981 of Naam 15

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 15