op zoek naar een onderkomen, vonden ze alle deuren gesloten. Met die kaars voor hun raam willen de Ierse christenen zeggen: Heer, als Gij vanavond in de donkere straten van ons dorp op zoek zijt, weet dan dat er hier voor U een deur openstaat en ook een hart, want wij wachten op U. Ik hoop dat U ook een brandende kaars zult plaatsen bij het venster van uw hart en dat er in ons dorp geen enkele deur ge sloten blijft voor de Heer Jezus. Ik hoop dat elk hart zich wil openen voor de vrede van de Heer. Steek een klein kaarsje aan van goedheid en liefde, zodat de Heer bij U zijn intrek kan nemen. t Onder 'n catechese-les hadden kinderen eens het Kerstgebeuren getekend. Jantje tekende een hele straat huizen en Maria en Jozef kloppend aan een deur. De kinderen vonden die tekening de beste. "Maar kijk", riep plotseling een kind, "geen van die deuren heeft een klink. Hoe kunnen Maria en Jozef daar binnen gaan"? Maar Jantje antwoordde heel ernstig: "Jezus zal ook nu in de Kerstnacht geen deuren forceren, geen deuren openbreken. Hij zal aan je deur voorbijkomen, kloppen en wachtenen als jij opendoet, zal Hij binnenkomen en met jullie feestvieren" De klink van de deur van uw hart staat aan de binnenkant. Uw moet zelf uw hart voor de Heer openstellen. DE KERKDIENSTEN MET KERSTMIS. Allen van harte welkom in de verschillende diensten van Kerst mis, de deuren staan voor iedereen open. De diensten zijn als volgt: 1) De KERSTGEZINSVIERING donderdagavond om 19.30 uur. (24 dec.) Het thema van deze viering luidt: "HET LICHT IN DE DUISTER NIS; LICHT VOOR ELKAAR". Het wordt een echte uitbeelding van het Kerstgebeuren: we zullen Maria en Jozef zien aankloppen voor onderdak, daarna bij de kribbe; herders op weg naar de kribbe, enz. Deze viering zal opgeluisterd worden door ons JONGERENKOOR en het JEUGDORKEST VAN ONZE HARMONIE. Vóór de H. Mis zullen leden van de Gezinscommissie U een boekje aanbieden, waarin de volledige tekst met alle lie deren die gezongen worden staan afgedrukt, ook de bekende kerstliederen die door allen meegezongen kunnen worden. Voor deze gezinsmis zullen er ook stoelen geplaatst worden daar waar het gemengde zangkoor altijd staat, U kunt dus ook daar rustig plaats nemen; er zijn geen plaatsen gereserveerd, behalve de eerste bank rechts en links voor de communiebank en; daar zullen de kinderen plaats nemen die aan het kerst spel deelnemen. 10

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 10