bedoelingen, maar ook hoe schijn-heilig ze soms waren, hoe er gelogen en bedrogen werd, uitgebuit en mishandeld. Woorden en daden waren niet altijd met elkaar in overeenstemming. Dat zat Johannes op een gegeven moment zó hoog dat hij de we reld de rug toekeerde en de woestijn in trok. Hij was trouwens niet de enige. Dat deden er wel meer. Men bracht in de woestijn zijn tijd door met bidden en met afwachten tot het rijk van God zou komen. Want dat moest nu wel spoedig gebeuren, dacht men. In de eenzaamheid van de woestijn heeft Johannes gebeden, na gedacht, en de ballast van het leven van zich afgegooid. Hij sprak met anderen -en kwam tot de overtuiging dat het rijk van God inderdaad op komst was, maar als je wilt dat God op je toe komt, dan moet je ook wel zorgen dat God je kan bereiken; zorg dan maar dat je padje schoon is en dat de deur van je hart wagenwijd voor Hem openstaat. Of Gods rijk komt, hangt echt niet alleen van God af, maar evenveel van ons. Of (om de woor den te gebruiken die ook Johannes gebruikte) "Maak een weg voor de Heer. Ruim baan voor Hem. Maak alle bergen en heuvels met de grond gelijk. Gooi alle ravijnen dicht. Snijd de bochten af. Haal de oneffenheden weg. Dan zullen alle mensen de Redder zien, die door God wordt gestuurd. U weet wat hij bedoelt Johannes de doper heeft ook gezegd wie de Redder zou zijn. Hij wees Hem met zijn vinger aan en zei:" Kijk, daar is het Lam Gods dat de zonden van de wereld weg zal nemen". (Herkent U die woorden uit de Mis, als de Redder in de communie naar ons toe wil komen?) Kom, zullen ook wij in de advent eens kijken hoe we ons padje naar God weer schoon kunnen krijgen UW PASTOOR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- KARNAVALSVER^_^pE_KARKLINGELS^ Lidmaatschappen 1982 Komend weekend wordt er bij de leden aangeklopt voor het vol doen van hun lidmaatschap voor het jaar 1982. Het lidmaatschap van de Karnavalsvereniging houdt in: gratis entree zitting, aldewieverbalprinsenbal, 3 karnavals- dagen en de boerebruiloft De leden van de karnavalsvermoeten wel in het bezit zijn van entreebewijzen voor de zitting en boerebruiloft De kaartjes voor de zitting, op 11 januari 1982, kunnen t/m 31 december 1981 op vertoon van het lidmaatschapsbewijsaf gehaald worden op het adres Randenrade 50, Oostrum. De kosten van het lidmaatschap bedragen evenals afgelopen jaar 2750 p.p..

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6