KERKDIENSTEN O.L.VROUW GEBOORTE PAROCHIE OOSTRUM 12 - 20 december Zaterdag 19.00 u.: Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 8.30 u. 10.00 u. 9.00 u 9.00 u 9.00 u 9.00 u 9.00 u 14.00 u 19.00 u Overlouders Hulsman-Jansen Gest. jaard. Hubertus Janssen en Wilhelmina van Dijk Overl. ouders Janssen—Tacken Thei Camps Uit dankbaarheid Gertruda Janssen-Peeters (Gem.Koor) Uit dankbaarheid Voor 'n zieke moeder Tot intentie Vermeulen-Moorrees Overl. familie Vennekens-Verschuren Theo Camps en Anna Verhoeven Voor het Bruidspaar Spronck-Pouwels (Gem.Koor) Overl. fam. Sikes-Rutten Willem Janssen Gest. jaardGerardus Derks Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 u. Zondag 8.30 u 10.00 u Michel Ghielen-Willem Vollenberg-Ronny Reynders-Ron Versieyen Robin Oudenhoven-Sjonnie van Cuijck-Coen Litjens-Ronny Pelzer. Hans Holtackers-Jan Rutten-Sjackie Wilmsen Bram Linskens JOHANNES WAS ZIJN NAAM Eigenlijk was het de bedoeling van de hele familie dat hij naar zijn vader genoemd zou worden: Zacharias. Maar zijn vader zelf wilde daar niets van weten, die hield taai vol dat hij Johannes moest heten, al kwam die naam in de familie niet voor. Dus werd het Johannes, en dat betekent in de eigen taal van de Joden: God is genadig. Een mooie naam! De moeder van God is genadig was een nicht van Maria, de moeder van Jezus; ze heette Elisabeth. Vader Zacharias heeft zijn zoon vast en zeker nogal eens mee ge nomen naar de hoofdstad Jerusalem, want hij was priester en moest jaarlijks enige weken dienst doen in de tempel. Thuis bij vader en moeder, en ook in de tempel, leerde Johannes hoe hij in zijn leven een plaats moest inruimen voor God, leerde hij bidden en nadenken over de woorden van God in de bijbel. Maar in Jerusalem leerde Johannes nog meer: hij zag hoe in die grote stad mensen bij elkaar kwamen met de beste godsdienstige 5 M M M V

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5