I REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14 .0001751 KOPIJ INLEVEREN MAANDAGAVOND 21.00 UUR. 10e Jaargang No. 49 10 december 1981 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o DAMES O.V.B. Op dinsdag, 15 dec., houden we onze Kerstviering. Wij beginnen onze Kerstviering om 19.30 u in de kerk Hierna gaan we naar het gemeenschapshuis, waar de avond mede verzorgd wordt door de toneelvereniging de Vlasbloem. Daarna gratis Kerst-kienen. Dames breng deze avond een introducé mee. Het Bestuur -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o DAMES L.V.B. 17 december Kerstavond: om 19.30 beginnen we met een H.Mis in het parochiehuis, daarna gourmetten. Wilt U zich opgeven voor deze kerstavond, i.v.m. gourmetten bij de voorzitster vóór 11 dec. tel. 82129. Kosten gourmetten 10,=. Gaarne F 25,= contributie meebrengen voor het jaar 1982. Of dit overmaken via de Rabo-bank. Het Bestuur. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Op 22 dec. a.s. vieren we met alle groepen samen het kerstfeest De bedoeling is dat we om 18.15 u. bij elkaar komen bij ons clublokaal De lampionnenoptocht begint om 18.30 u. Daarna is er tot onge veer 20.00 u. een gezellige kerstviering in ons lokaal. Door plaats-gebrek kunnen we helaas geen ouders uitnodigen. Wij wensen U allen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 1982 Namens bestuur en leiding van A.D.O.R. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1