WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: 28 november en_29_november_198l2 Vanaf zaterdag 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Bloemen - Lankveld - van Thiel - Francken - De Muinck- Keyzer - Wittgen en Schraven: Dr. Schraven, Stationsweg 15, tel.: 81465 en voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Corver - van Loon - Vercauteren - de Vocht - Schmeetz: Dr. Schmeetz, Aronskelk 76, tel.: 85900 WEEKENp-_EN_NACHTDIENSTEN_VENRAYSE_APOTHEKEN^ Van vrijdag 27 november 18.00 uur tot de volgende week vrijdag 4 december: St Oda, Passage 1 Openingstijden weekend: zaterdag 9.00 - 13.00 uur 17.00 - 18.00 uur zondag 10.00 - 12.00 uur 17.00 - 18.00 uur o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o TONEEL TONEEL DOOR: TONEELGROEP "DE VLASBLOEM" OOSTRUM SPEL: HET HING IN DE LUCHT Klucht in drie bedrijven door Bert Peets DATUM: ZONDAG 29 NOVEMBER a.s AANVANG: 20.15 UUR PLAATSSCHOUWBURG VENRAY -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- DAMES L.V.B. Donderdag 26 november lezing door dhr. Schols met als onder werp: Houdt U van Uw streektaal, aanvang 20.10 u. in het parochiehuis HET BESTUUR 7

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 7