1. Welkomstwoord tot de Sint namens de kinderen door de voorzit ter van de oudervereniging; 2. Toespraak door de Sint; 3. Optreden schoolkinderen. In het parochiehuis zijn uiteraard ook de ouders van de aanwe zige kinderen welkom. De ouders welke met nog niet naar school gaande kinderen naar het parochiehuis willen komen, stellen wij het volgende voor: in verband met de beperkte ruimte neemt één van de ouders met het kind plaats op de klaargezette stoelen en de andere ouder blijft achter de stoelen staan, zodat de stoelen zoveel mogelijk gebruikt kunnen worden door ouders met kinderen. Het feest is bedoeld voor de Oostrumse jeugd in de daarvoor in aanmerking komende leeftijdsgroepen en wij hopen dat alle Oostrumse kinderen weer een fijne Sinterklaasmiddag hebben. 15.15 Einde van het feest in het Parochiehuis. Voor kinderen van de 4e t/m 6e klas zal er in de Basisschool een film gedraaid worden. Welke film dat is, kunnen we nog niet verklappen, maar in elk geval een goede! Om enigszins te kunnen regelen wie allemaal naar deze film mag gaan, zullen in de 4e t/m 6e klas toegangsbewijzen verstrekt worden. Voor Oostrumse kinderen in de leeftijdsgroep van 4e t/m 6e klas, welke niet in Oostrum op school zijn, kunnen toegangsbewijzen afgehaald wor den bij de heer Reuling, Gildestraat 10 op zaterdagmiddag. HET ST. NICOLAASCOMITË O.W. Aan de Ouders van de kinderen van de Peuterspeelzaal Kleuterschool en Lagere School Woensdag 2 december komt Sint Nicolaas met zijn Pieten op bezoek - Van kwart voor 9 tot 10 uur zal de Sint een bezoekje brengen aan de kleuters. De ouders zijn hierbij van harte welkom. - Ouders die ook nog een kind op de peuterspeelzaal heb ben kunnen hun peuter vanaf 9 uur naar de peuterspeel zaal brengen. - Ouders die geen peuter meer hebben kunnen hun kind na afloop mee naar huis nemen. - Kinderen waarvan de ouder(s) er niet zijn mogen om kwart over tien naar huis. (Voor brigadiers is gezorgd) - Van kwart over 10 tot 11 uur gaat de Sint naar de peuter speelzaal. De ouders zijn hierbij ook van harte welkom. - Ouders die een kleuter hebben kunnen hun kind tijdens dit bezoek op de kleuterschool laten en hierna op de kleuterschool afhalen.

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2