s REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 10e Jaargang no. 47 26 november 1981 KOPIJ INLEVEREN MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o PROGRAmA_ST1_NIcOLAASINTOCHT_OP ZONDAG 29 NOVEMBER 1981. 13-45_uur Verzamelen op het schoolplein van de basisschool (ook de kleuters) 13.50 uur Vertrek van de stoet voor het afhalen van de Sint en zijn knechten Route: Watermolenstraat, Randenrade, Hoefslag. l^OOjiur Aankomst van de Sint op de hoek van de Mgr. Hanssenstraat-Hoef slag. Hier zal de Sint welkom geheten worden door het comité van ontvangst. Hierna trekt de stoet via de Mgr. Hanssenstraat en Watermolenstraat naar het Parochiehuis. Volgorde 1. Tamboerkorps en harmonie. 2. Klas 4-5 en 6 van de basisschool. 3. St. Nicolaas. 4. Kleuterschool en klas 1-2 en 3 van de basisschool. 5. Ruiterclub. +14.15 uur Aankomst bij het parochiehuis waar de kinderen van de kleuter school en le t/m 3e klas naar binnengaan. Terwijl de Harmonie en grote kinderen de Sint nog een serenade brengen op de stoep van het parochiehuis zullen de kinderen zich in het parochie huis gereed maken voor een feestelijke ontvangst van de Sint. In het parochiehuis zullen Sinterklaasliedjes gezongen worden waar tussendoor nog het volgende te gebeuren staat: 1 ft OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1