i REDAKTIEMgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK NO. 14.00.01.751 10e Jaargang No 44 5 November 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Dames L.V.B. 11-18-25 nov.Cursus brooddeeg figuren maken aanvang 20.00 uur ïn~höuten schoolgebouw. Opgeven bij Mevr. v/d Boogaard tel. 85494. De kosten bedragen 15,00. Wilt u voor de le les meenemen! deegrolklein verf- borsteltjedeegwieltje, aardappelmesjeschaar, draadtangetje, stoffen kantjes. 12 november: Excursie nieuwe politiebureau te Venray aanvang 2ÖT5Ö uur. Voor eigen vervoer zorgen. 17 november: Discussieavond voor agrarische vrouwen. Zaal: ïn de Engel, Venray te 20.00 uur. Titel: De belangen van de agrarische vrouw binnen de E.G. door Mevr. Horsmans-Pijls afgevaardigde van de K.P.N naar C.O.P.A. Opgave voor 15 nov, bij Mevr. D.Wolters tel. 82129 onkosten 2,50 Het bestuur. o-o-o-o—o-o-o—o-o—o—o-o-o-O-O—o-o-o-o-o-o-o-o o—o-o-o-o-o—o-o-o- T0NEELUITVOERING"DE_VLASBLOEM^ In tegenstelling tot andere jaren, kunnen bejaarden van Oostrum die niet, of moeilijk, de avond-uitvoering van de "Vlasbloem" kunnen bezoeken op zondag of maandagavond, dit jaar 'n bezoek brengen aan 'n middag-uitvoeringen wel op zaterdag 7 nov. a.s. in 't parochiehuis, tijdens de generale repetitie, aanvang 14,30 uur. U bent van harte welkom, en de entree is graties Bestuur: toneelver. "de Vlasbloe.m". -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o 1 I OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1