?L^atste_boodschap Bent U Meter? De eerste Christenen hadden het allesbehalve gemakkelijk. Stelt U het zich maar voor: iedereen om je heen is nog zo heidens als wat en probeert je natuurlijk af te brengen van je voornemens die in hun ogen erg slecht zijn. Zelf heb je ook altijd jaren lang dingen gedaan en gedacht die niet zo Christelijk waren; en die kan je ook niet zo gemakkelijk van je afzetten van de ene op de andere dag. Daarom waren er voor die volwassen dopelingen in de kerkgemeen schap altijd wel een paar mensen die als vader en moeder zorgden voor de nieuwe christen en deze begeleiden bij zijn eerste schre den op het pad van zijn leven als christen. Zij waren dikwijls een echte steun. Zij waren een geestelijke vader en moeder; en "vader" betekent in het latijn: pater, en moeder betekent: mater. U hoeft daarvan een letter te veranderen en U heeft ons neder landse peter en meter. Peter en meter hebben tegenwoordig niet meer de taak die ze vroeger hadden: maar U mag ze nog steeds zien als mensen die de grotere groep christenen vertegenwoordi gen. Zij zeggen dat de dopeling welkom is in de kerk, en namens de kerk erkennen zij dat die kerk een taak heeft ten opzichte van de dopeling. De dopeling wordt opgenomen in de grote kring van de kerk die gaat proberen om het kind zover te krijgen dat het God (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) gaat ervaren. Christus heeft geen andere handen dan mensenhanden om Zijn werk hier op aarde te doen. Hij heeft geen andere voeten dan mensenvoeten om mensen op Zijn weg te brengen. Hij heeft geen andere lippen dan mensenlippen om mensen van Zijn geboorte, dood en opstanding te vertellen. Hij heeft geen andere hulp dan onze hulp om mensen aan Zijn zijde te brengen. Zij zijn de enige bijbel die de wereld nog leest. Wij zijn voor de zondaars het evangelie, voor de spotters de geloofsbelijdenis Wij zijn Gods laatste boodschap met woorden en daden geschreven. VAN HARTE WELKOM. Het zal Anke de Bruyn ongetwijfeld bijzonder goed doen, als ze later haar geboortekaartje in handen krijgt en leest: 7

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 7