staan moeten halen. Het waren er echt van ons soort. Heiligheid is de normale uitgroei van elke christen, die zijn fouten, trouw blijft aan God en en aan de dienst voor medemens. Zij hebben de OPDRACHT volbracht; nu mogen ze delen in de BELOFTE. Wij zijn nog onderweg, nog bezig met de opdracht. Zij zijn reeds thuis bij God; aan hen is de belofte van God in vervulling gegaan. Voldoende reden om feest te vieren; het feest van alle heiligen. ALLERZIELEN God laat zijn mensen, deze telkens unieke levens, niet als één- dagsvlinders in het; niet verzinken. Hij laat ons nooit vallen; zelfs in de dood is hij ons nabij en getrouw. God wil GEBEDEN zijn. Hij wil dat wij een beroep doen op zijn barmhartigheid. Christus is onze grote pleitbezorger bij zijn Vader. Zijn over winning op zonde en dood staat vast. En dat geeft mij de moed om te bidden en te vertrouwen dat God genadig is, misschien al ge wenst is en in ieder geval zal zijn voor onze gestorven dierbaren. Ons bidden is de echo die op hun leven volgt. Als God ons thuis brengt, dat zal een droom zijn. De schone voleinding. De boodschap van deze eerste dagen in november verbindt ons als christenen met elkaar. Het is een blijde boodschap voor de diep ste vragen die ons bezig houden. God geeft ons een antwoord waar toekomst in zit, waar we mee verder kunnen. ALLERZIELENDIENST Op Allerheiligen, zondagmiddag 1 november, om 3 uur is er in de kerk een gebedsdienst voor alle overledenen. We weten, dat velen op die dag ons kerkhof bezoeken. Het is een goede gewoonte om van te voren de dienst in de kerk mee te maken. Onder deze dienst zullen enige toepasselijke liederen gezongen worden, die door U allen meegezongen kunnen worden, en die begeleid zullen worden door onze harmonie. Na deze dienst gaan we processiegewijze naar ons kerkhof, voorafgegaan door ons tamboercorps en onze harmonie. Mogen we een grote opkomst in de kerk verwachten als dank voor alles wat onze overledenen voor ons gedaan hebben, voor ons be tekend hebben. En misschien wachten ze nog op ons gebed. ALLERZIELENMIS Op de dag na de viering van Allerheiligen is het Allerzielen. Dat is dus maandag 2 november. Daarom zal er die dag ook 's avonds om 19.00 uur een avondmis zijn voor alle overledenen van onze parochie. Het is echt zinvol om de GEDACHTENIS van onze over leden dierbaren levend te houden. 6

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6