7,8 en 9 nov Concert- en toneeluitvoering Harmonie-Vlasbloem 10 nov Oliebollenaktie Nobel 11 nov Begin carnaval, Iduna. 11 nov Algemene ledenvergadering carnavalsvereniging 12 nov Jeugdleidersvergadering S.V.O. 12 nov Bezoek aan het nieuwe politiebureau te Venray L 14 nov Disco, Iduna 14 nov VorstenraadbalOirlo 16 nov Openbare vergadering dorpsraad Café van Dijk 18 nov Uitwisseling O.V.B. 20 nov Film, Iduna 23 en 24 nov Excursie Universiteit Nijmegen L.V.B. 22 nov Herkenbosch B.C.L. treffen carnavalsvereniging 23 nov Sinterklaas-avond C.O.Z.O. 26 nov Lezing "Houden wij van onze streektaal?" L.V.B. nov Cursus: brooddeeg figuren maken, bakken en be schilderen L.V.B. 29 nov Intocht St. Nicolaas 29 nov Markt tweedehands spullen, Iduna 3 dec Bestuursvergadering S.V.O. 7 dec Vergadering Raad van Elf 8 dec Spreker over werklozen O.V.B. 11 dec Cabaret, Iduna 15 dec Kerstviering O.V.B. 17 dec Kerstavond, Gourmetten L.V.B. 18 dec Film, Iduna 21 dec Openbare vergadering dorpsraad Café Vermeulen 23 dec Kindermiddag, Iduna 26 dec Toep- en rikkampioenschappenIduna 31 dec 1 jan. Iduna Top 100 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- BUURTVER. STATIONSWEG VRIENDSCHAP_DOOR_SAMENWERKING1 Aan alle kinderen uit onze buurt. Op zaterdag, 31 oktober a.s. zal er om half drie voor alle kinderen (ook de allerkleinsten) een film worden gedraaid, ge zamenlijk met de kinderen van de Buurtver. "De Aide Beek" in het parochiehuis te Oostrum. Kinderen houdt die middag vrij. Tot zaterdag 31 oktober half drie in het Parochiehuis. Het Bestuur.

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3