AAN_ALLE_INWONERS_VAN_OOSTRUM^ De komende weken komen we weer bij u aan voor 'n bijdrage voor de Lourdes-bedevaartWe willen ook dit jaar weer proberen een paar mensen gratis naar Lourdes te laten gaan. Als u meent hiervoor in aanmerking te komen, kunt u zich schriftelijk op geven: van Broekhuizenstraat 51 Oostrum. Hopende op u medewerking. Bij voorbaat dank. Lourdes comité Venray Afd. Oostrum. O-o-O-O—o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o—o-o-o-o—o-o—o-o—o-o—o—o-o-o-o X 29 Oktober: Informatieavond over tuinkruiden. (Gebruik van kruiden, soorten tuinkruiden, kweken en bewaren van kruiden)Heeft u thuis tuinkruiden breng deze dan gerust mee. Aanvang 20.00 uur in het parochiehuis. x Cursus brooddeeg figuren maken: 11-18-25 november. Opgeven hiervoor bij Mevr. v.d. Boogaard, tel. 85494. a De ekskursie naar Nijmegen gepland op 5 novgaat niet door. Dit wordt 23 november. De ekskursie van 24 nov. gaat gewoon door. Indien u evtvan datum wenst te veranderen, wilt u zich dan in verbinding stel len met Mevr. D. Wolters tel. 82129. Het Bestuur. O-O-O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—O GYMNASTIEKVER^_ST^_CHRISTOFFEL^ Vanaf woensdag 4 november zijn de uren van de kleutergym als volgt van 1-2 uur: kleuters vanaf 3^-4-5 jaar van 2-3 uur: kinderen vanaf 5-6-7 jaar O-O-O-O-O-O-O-O-O—o-o-o-o-o-o—o—o-o-o—o-o-o-o-o-o-o-o—o-o—o-o-o A_G E_N_D_A: 29 okt. Informatie/demonstratie over het kweken van tuin kruiden L.V.B. 30 okt. Hypnotiseur, Iduna 31 okt. Ho11andse-avond Iduna 3 nov. Spreker over gemeente in het Gemeentehuis. O.V.B 5 nov. Bestuursvergadering S.V.O. 2

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2