TE KOOP: GROENTEN EN FRUIT. Groenten o.a Fruit o.a. Bloemkool (geschikt voor de diepvries) Spruitkool, rode- witte- en savoyekool (ook voor de diepvries) Peen, uien, aardappelen, rode bieten, koolraap, sla, tomaten, paprika, koolrabi, prei, knol selderij met loof, komkommers enz. Cox-orange, goudreinettengolden delicious, lombards, calville, laxton, zoete Caroline enz. En diverse soorten hand- en stoofperen. P.J.M. Verrijdt, Geysterseweg 29, Oostrum. 16 HARMONIE_"SUB_MATRIS_TUTELA^ Zaterdag 31 oktober: rondgang met donateurskaarten Zondag 1 november: om 15.00 uur wordt de Allerzielenviering ge houden. Alle leden van orkest en tamboerkorps worden daarbij aanwezig verwacht. In de kerk zullen door het orkest enkele ko ralen gespeeld worden. We zullen weer links onder het orgel plaats nemen. We rekenen er graag op dat de leden van het orkest daartoe om 14.50 uur in de kerk aanwezig zullen zijn. Na de viering zullen we dan samen in processie naar Trans Cedron gaan. Maandag 2 november: repetities in het Gemeenschapshuis, van 19.30 - 20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest; van 20.15 - 22.15 uur: repetitie voor het gehele orkest. Woensdag 4 november: repetities in het Gemeenschapshuis, van 19.00 - 19.30 uur: repetitie voor de aspiranten tamboer korps van 19.30 - 21.00 uur: repetitie voor het gehele tamboerkorps. Zaterdag 7 november: oud papier ophalen. Zondag 8 en maandag 9 november: concert- en toneelavonden. Op zaterdag 31 oktober a.s. zal de jaarlijkse rondgang met dona teurskaarten t.b.v. onze Harmonie gehouden worden. Deze rondgang zal wederom worden verzorgd door het bestuur van ae Harmonie. Met een bijzonder fijn Dorpsfeest vlak achter ons en in een tijd waarin steeds meer gesproken wordt over dalende inkomsten en stijgende uitgaven, zal evenals verleden jaar weer worden uitge gaan van een donatiebedrag van 7,50. U ontvangt dan een dona- teurskaart welke kaart op vertoon recht geeft op vrije toegang voor 2 personen bij een van de concert- en toneelavonden. Deze concert- en toneelavonden, verzorgd door Toneelvereniging en onze Harmonie gezamenlijk, zullen worden gehouden op zondag 8 en maandag 9 november a.s. in het Gemeenschapshuis. Voor Uw donatie willen wij U graag bij voorbaat hartelijk dank zeggen. Agenda 7 nov. 12 nov. 22 nov. 23 nov. 5 dec. 10 dec. 8 nov 15 nov. Harmonie Harmonie Harmonie Harmonie Harmonie Harmonie Harmonie Harmonie oud papier ophalen; bestuursvergadering St. Caeciliaviering in de kerk; algemene ledenvergadering; oud papier ophalen; bestuursvergadering optreden Eikenhofkapel te Leunen (middag); optreden Eikenhofkapel te Venray (avond).

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 16