(65+) verdediging. De wedstrijd had waarschijnlijk een geheel ander beeld vertoond, indien het harde schot van M.Wijnhoven in de beginfase, vanaf de lat in het doel had gesprongen in plaats van ervoor. Meerlo kon in de 2e helft nog enkele malen gevaarlijk counteren, doordat van Oostrumzijde alles op de aanval werd gezet, maar wist eveneens geen kans te benutten. Meer dan dit punt zou voor geen van beide partijen verdiend zijn geweest, toen na 90 minuten, door een af en toe onbegrij pelijk leidende scheidsrechter, een einde werd gemaakt aan de wedstrijd. o-o-o-o-o-o-o-o-o-ö-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Al ruim een half jaar is op enkele halve dagen in de week in de Bontekoestraat in Venray (schuin tegenover Jeruzalem-naast Krui derij Allerlei) de winkel van Sinkel geopend. Voornamelijk kle ding wordt hier verkocht, maar je vindt er ook schoenen, boeken, meubels, speelgoed en allerlei andere zaken. Veel mensen uit Venray kennen de winkel al. Zij weten dat zij daar kleding en allerlei andere zaken die nog in goede staat verkeren naar toe kunnen brengen. De kleding wordt uitgezocht, zonodig versteld, gewassen en gestreken en dan hopenlijk in de winkel verkocht. Het geld dat op deze manier binnenkomt wordt momenteel besteed aan acht projecten in de derde wereld. In het bestuur van de stichting "Winkel van Sinkel" zitten enke le mensen (pastor van de Sande en Zr. Margrette) die jaren heb ben doorgebracht in India en Irian Jaya. Zij kennen de plaatse lijke omstandigheden en kunnen er met behulp van mensen die zij daar kennen voor zorgen dat het geld goed wordt besteed. Natuurlijk zijn er veel organisaties die goed werk verrichten in de arme landen. Hun werk wordt echter niet doorkruist door de projecten van de winkel. Je zou kunnen zeggen dat het een kleine aanvulling is op dat werk. Hiermee kan op zeer kleine schaal een beetje van de grote nood worden verlicht. Graag zouden we bijvoorbeeld mensen in een klein dorpje in India willen helpen. Hun bouwvallige hutjes zijn na een regenperiode weggespoeld en als zij voor de volgende regenperiode weer een eenvoudig onderkomen "betrokken hebben" weten ze al dat ook de ze bouwval de regen niet kan weerstaan. Te weten dat je voor zo'n 2.000,00 vijf gezinnen aan een weerbestendig eenvoudig huisje zou kunnen helpen stimuleert de mensen van de Winkel van Sinkel bekendheid aan hun werk te geven, zodat de inkomsten kun nen stijgen en ook dit project -misschien voor een deel- aange nomen zou kunnen worden. U begrijpt dat U als koper voor U of Uw kinderen van harte welkom bent in de Winkel van Sinkel. Bo vendien zijn ook Uw goederen (mits ze in goede staat verkeren) 10

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 10