REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 10e Jaargang No. 43 29 oktober 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Verkorte notulen van de gecombineerde vergadering werkcomité en voorzitters op Maandag 19 °ktober_1981^ Door het werkcomité zal aan de gemeente worden verzocht om tij dens de kermis de muziek te stoppen op het tijdstip dat de Zaterdagavond Mis niet zal worden gestoord. Daar er een gevaarlijke situatie is ontstaan door het aan brengen van de fietsstroken in de omgeving van de overweg zal hierover worden gesproken door de heer van Soest in de verkeers- commissie De werkgroep belast met de voorbereidingen van het St. Nicolaas feest voor de jeugd is met haar werkzaamheden gestart. Naar het zich laat aanzien zal de Sint op zondag 29 november a.s. worden ingehaald De eerstvolgende openbare vergadering van het werkcomité is op maandag 16 december a.s. te 20.00 uur in café van Dijk. O-O—O—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o— DAMES_0_.V_.B^ Dinsdag 3 november gaan we naar het gemeentehuis. De dames die zich hiervoor hebben opgegeven komen bij elkaar bij het gemeenschapshuis om 19.30 uur. De dames die zelf wilden rijden zullen we nog benaderen. Het Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o OOSTRUMs WEEKBLAD 9 5

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1