verkeer raast met grote snelheid voorbij en het zou absoluut onverantwoordelijk zijn onze voetballertjes zonder begeleiding over te laten steken. Gelukkig hebben enkele moeders van onze jeugdige voetballers zich beschikbaar gesteld om tweemaal per woensdagmiddag onze jeugd veilig over te zetten. In feite heeft echter IEDERE moeder van ELKE jeugdvoetballer - en vooral van de allerkleinsten zoals F, E2 en El voetballers - verantwoorde lijkheid om haar kind veilig over die Wanssumseweg te laten gaan Als nu eenieder ook daadwerkelijk bereid zou zijn om die ver antwoording mede te dragen, dan zou er hooguit éénmaal per seizoen een beróep op U moeten worden gedaan om te brigadieren. Wij vragen daarom de ouders van onze jeugdvoetballers hierin hun medewerking te willen verlenen en zich bereid te stellen om mede te brigadieren. Per woensdagmiddag hebben wij 2 ouders nodig van 13 tot 13.15 uur en van 14.15 tot 14.30 uur. Het is voor ons ondoenlijk om alle ouders persoonlijk te bena deren. Immers we hebben zo'n 70 jeugdvoetballers. Daarom doen wij langs deze weg een beroep op U. Nadere inlichtingen kunt U telefonisch inwinnen bij Mevrouw T. Raedts-Verheyen Mgr. Hanssenstraat 40, tel.: 82274. Wij re kenen op Uw medewerking. Laat niet enkele dames de totale ver antwoording dragen ook voor UW kind. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. DE BRIGADIERS van het jeugdvoetbal. Afdeling Senioren_voetbal^ Programma voor zondag 18 oktober^ Oostrum 1 - H.R.C. 1 Aanv. 14.30 uur scheidsr. M. Janssen Oostrum 2 - Wanssum 3 Aanv. 12.00 uur scheidsr. B. Linskens Meerlo 6 - Oostrum 3 Aanv. 10.30 uur scheidsr. Oostrum 4 - Holthees 3 Aanv.10.00 uur scheidsr. P. Haegens Leunen 9 - Oostrum 5 Aanv. 11.00 uur scheidsr. J_E_U_G_p_V_0_E_T_B_ AL.^ Uitslagen van de bekerwedstrijden van zaterdag 10 oktober. Oostrum Cl - IJsselsteyn Cl 3-1 Meerlo Dl - Oostrum Dl 0-5 Oostrum El - Wittenhorst El 0-3 VRIENDSCHAPPELIJKE^WEDSTRIJDEN^ Kronenberg Al - Oostrum Al 1-6 Oostrum BI - Venray B4 2-1 PROGRAMMA VOOR 17 OKTOBER: Oostrum Al - Excelsior '18 Al Aanv. 14.30 uur 9

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 9