van de Max-Tailleur-Stichting "Zeer geachte Voorzitter, Maandag 24 augustus j.l. heeft vicaris F. Castermans een gesprek gehad met de Weledele Heer Max Tailleur, waarin de doelstellin gen en de werkwijze van Uw Stichting uitvoerig werden toege licht, zoals onder meer "het helpen van minder draagkrachtige reuma-patiënten door hen in staat te stellen deel te nemen aan onze speciale drie-weekse kuurreizen naar Badgastein in Oostenrijk. De baten uit deze acties zullen ten goed komen aan een of meer reuma-patiënten (afhankelijk van de opbrengst) uit de betreffen de parochie, die dan, in overleg met en behoudens medische toestemming van de behandelde reumatoloog, kunnen deelnemen aan een kuurreis" Deze doelstelling en de werkwijze van Uw Stichting zijn van dien aard, dat ik gaarne mijn waardering hiervoor uitspreek. Ik heb er dan ook geen bezwaar tegen, dat de wagen die de goederen aan Uw Stichting geschonken ophaalt, bij de kerk of het parochie huis wordt geplaatst. Het is vanzelfsprekend dat dit niet mogelijk is zonder de ver* eiste toestemming van de ter plaatse verantwoordelijke priester. Met de bede, dat God U en Uw werk met Zijn zegen mag begelei den, groet ik U vriendelijk en met de meeste hoogachting, Joannes M. Gij sen bisschop van Roermond. Missie-Collecte De Pauselijke Missiewerken organiseren in het week-end van 17 en 18 oktober 1981 in alle plaatselijke Kerken over de hele wereld de jaarlijkse terugkerende Wereldmissiedag. Allemaal samen brengen zij gelden bijeen voor die kerken in Afrika, Azië en Latijns Amerika die zonder de steun van de andere niet kunnen bestaan. De collecte in alle H. Missen van dit weekend is dus bestemd voor de missie. Geeft met een blij hart; blij omdat U nog geven kunt, blij omdat U anderen blij kunt maken. n Droomwens ging_in_vervulling Na veel spanning en gebrachte offers werd de "VERWACHTING" 'n heerlijk wonderlijke werkelijkheid. De geboorte van een kind ervaar je als een wonder, je wordt er stil van. Een kind is immers meer dan een "maaksel" van mensen. Het is het mooiste geschenk van God. Zo hebben Mart en Ad Kessels van Mgr. Hanssenstraat 41, het met grote vreugde en dankbaarheid ervaren, toen zij woensadg 7 oktober, naast de rijkdom van een zoon Roel, nu ook verblijd

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5