buurtveneniging stationsweg oostrum Het blijkt dat de jeugdbrigadiers niet zijn opgewassen tegen het drukke verkeer. We willen daarom 2 ouders inschakelen bij de jeugdbrigade We hebben hiervoor nog ouders nodig. Heeft U interesse neem dan kontakt op met Gonny Wilms, Oosterthienweg 24. Het gaat per slot van rekening om de veiligheid van Uw kind. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HARMONIE_,,SUB_MATRIS_TUTELAn Maandag 19 oktrepetities in het Gemeenschapshuis, van 19.30 - 20.15'uur: repetitie voor het jeugdorkest, van 20.15 - 22.15 uur: repetitie voor het gehele orkest. Woensdag_21 oktrepetities in het Gemeenschapshuis, van 19.00 - 19.30 uur: aspiranten tamboerkorps, van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps. Zaterdag 24 okt.play-in voor onze deelnemers in Schaesberg Medewerkingbij de Dorpsfeesten: t.b.v. een goed verloop is een werkrooster samengesteld. Nu inmiddels alle leden weten wanneer hun medewerking gevraagd wordt, rekenen we er graag op dat allen op het aangegeven tijdstip aanwezig zijn. Mocht echter desondanks toch nog iemand op het aangegeven tijdstip verhinderd zijn, dan willen we vragen om dat even door te ge ven, zodat dan alsnog vervanging geregeld kan worden. We reke nen graag op ieders medewerking. D0RPSFEESTEN_1981 15-16-17-18 oktober. Wielerdriedaagse Bejaardenmiddag Jeugdavond Kindermiddag Frühschoppen Feest in de tuinbouwloodsmet heel veel muziek. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Op dinsdag 20 oktober a.s. houden wij onze jaarvergadering. Deze zal gehouden worden in het zaaltje van Bowling-Bistro en wel om 20.00 uur. Al onze leden zijn van harte welkom, zowel dames als heren. Een grote opkomst wordt verwacht. Iiet Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 2 vriendschap door samenwerking

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2