REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK no. 14:00.01.751 10 jaargang no. 41 15 oktober 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o--o-o-o-o DAMES L.V.B. Daarna 20_oktober Om 20.00 uur is er een H. Mis door Pastoor de Keuster. volgt er een lezing met dia's over de gezinszorg. Spreker is Dhr. Oostveen. De avond vindt plaats in de leefkuil van de school. Het Bestuur. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o OUDERVERENIGING Van uit de jaarvergadering van de Oudervereniging op dinsdag avond 6 oktober j.l. 1) Van het bestuur uit is gekonstateerd dat er nog zeker 25 oranje T-shirts - gebruikt met de 4-daagse - vermist zijn. Degene die nog een T-shirt in huis hebben, wordt gevraagd om deze met de kinderen mee te geven of zelf afgeven bij Nel Vollenberg, Hatendonkstraat 15. 2) Op school bij de leefkuil hangen gevonden kleding die op school zijn blijven liggen. Kom eens kijken of er iets van uw kind bij is. Tot de herfstvakantie blijft dit hangen. Daarna wordt alles weggedaan. 3) Verkeersveiligheid - Schoolgaande kinderen. Uit het volgende blijkt dat er nog kinderen zijn die bij de kerk oversteken - waar geen toezicht is - i.p.v. bij de brigadiers Dan zijn er kinderen die bij de Rabobank per auto worden opgehaald. Wilt U s.v.p. rijden zoals het staat beschreven in het beigeboekje blz. 8. Wilt U, uw kind opwachten bij het parochiehuis i.p.v.bij van Dijk. De ervaring is dat de kinderen niet naar de briga diers luisteren en zo de weg oversteken. 1 i. t OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1