6 BOWLING_-_BONp_-_VENRAY 'Ttf 00(^0 gespeeld worden. Aan de hand van de eindstand zal worden be paald welke spelers in welke finale-poule terecht zullen komen. Hoe de finale-ronde wordt afgewerkt is op dit ogenblik nog niet beslist. In de maand december zal hierover opnieuw gesproken worden en zullen dan ingediende voorstellen in stemming worden gebracht. De planning is wel dat we direct né. de carnaval met de finales gaan beginnen. We verdelen de voorrondes in 4 blok ken van 4 weken, waarbij het de bedoeling is ALLE voor een pe riode geplande wedstrijden ook afgewerkt te hebben. Indien men dit door omstandigheden niet kan, dient men met de wedstrijd leider L. Duyn daarover contact op te nemen. Wedstrijden voor uit spelen is mogelijk, maar eerst na overleg en in beperkte mate Deelname wielerdriedaagse Van onze kleine vereniging zullen maar liefst 6 leden actief betrokken zijn bij de vandaag, morgen en overmorgen te verrijden wielerdriedaagse in de tuinbouwloodsDeelnemers zijn Guus Oudenhoven en Ruud Engels met als coach Joop Bus en daar naast Wiel Vloet en Aloys Scholl met als coach Jan van Dijk. We hopen de gezichten van de andere leden op een of meer avon den te ontdekken tussen de enthousiaste aanwezigen. Onze leden hebben de nrs3 - 4 en 17 - 18. Uitbreiding bestuur. Met het nieuwe lid, speciaal belast met begeleiding van de jeugd, Martin Cuppen bestaat het bestuur nu weer uit 5 personen. O-O—o-o—o—o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o—o—o—o-o-o-o-o-o—o-o-o—O Uitslagen van de vijfde speeldag van de huisleague (5 en 6 okt.) Maandagavond Pinfall Wizzard - Reynders/close Encounters 2-2 Old Timers - The Eagles 3-1 SVCB - All 10 o - 4 Den Alden Hoed - Fall Down 4-0 Hurricanes - The Lady Strikers De stand: 1. Pinfall Wizzard 2. Den Alden Hoed 13-7 12j- 7* 11 H 1 CO n

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11