s REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK no. 14.00.01.751 10e jaargang no. 39 1 oktober 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Verkorte notulen vergadering werkcomité op 21 september j.l Op deze vergadering was aanwezig de heer de Klerk voorzitter van de woningbouw vereniging St. Oda. Deze gaf een uiteenzetting wat er door de woningbouwvereniging sinds 1920 tot stand was gebracht, momenteel zijn er 55000 woningen in registratie. In de toekomst wil men de huurder medezeggenschap geven. Hier voor wil men een commissie samenstellen, hierover zal men nog bericht krijgen, het werkcomité werd verzocht haar medewerking in deze te verlenen, hetgeen werd toegezegd. Een vraag werd nog gesteld of het zinvol is de woningen aan de Geeststraat te restaureren. Verschillende stukken waren binnen gekomen w.o.: Een schrijven van de gemeente omtrent het zware verkeer in Oostrum, waar, gezien de kosten, nog niets van te verwachten is. De fietsstroken aan de Stationsweg welke ondanks protest er toch zullen komen. Aangaande het bezwaarschrift betreffende het bestemmingsplan buitengebied ging men accoord. De heer Fleurkens gaf hier een uitleg over. Ook de heer Wismans van de LLTB (bezoeker) was er van overtuigd dat er voldoende was gedaan en men hiermede accoord ging. Alhoewel het werkcomité zich niet met de politiek bemoeid was men er wel voor, dat er een persoon uit Oostrum in de gemeente raad komt. De eerst volgende vergadering van het werkcomité met de voorzit ters is op 19 oktober a.s. in de Bowling Bistro te 20.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Vanuit de Kleuterschool. - Het is weer bijna dierendag. Daarom mogen alle kleuters op maandagmiddag 5 oktober een echt- of een speelgoed dier mee naar school nemen. 1 »- V - V - K J OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1