1 s REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK no. 14.00.01.751 10e jaargang no. 38 24 september 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o DAMES-L^V J3. Donderdag a.s., 24 september, beginnen we ons winterprogramma met de jaarvergadering en bestuursverkiezing. Aansluitend kienen. Aanvang 20.00 uur in het parochiehuis. Het Bestuur o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o BOWLEN VOOR BEJAARDEN/OUDEN VAN DAGEN UIT OOSTRUM GAAT ACHT OKTOBER AANSTAANDE~WËER~VAN START. Nu de dagen weer korter worden, zullen de Oostrumse bejaarden hun tuintje langzaamaan gereed hebben voor de winterslaap, ter wijl ook de kilometerteller van hun fiets de komende maanden wat meer rust zal krijgen. Maar stilzitten kunnen deze "bezige bijen" toch niet. Een van de gezellige mogelijkheden om aktief bezig te zijn is al se dert enkele jaren een UURTJE BOWLEN. Vandaar dat wij het initiatief willen nemen om het bowlen voor bejaarden weer te laten starten en wel op: pONpERpAG_ACHT_OKTOBER_VAN_19100_-_20^00_UUR. Wanneer bowlen we? Elke donderdag om de veertien dagen van 19.00 - 20.00 uur, dus op 8, 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december, 24 decern ber slaan we uiteraard over. De data voor 1982 zullen we gezamenlijk nader vaststellen. WIE KAN ER MEE DOEN? IEDERE BEJAARDE of OUDERE VAN DAGEN (vanaf laten we zeggen 55 a 60 jaar) uit Oostrum en omgeving. 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1