?ames_l.v.b. da:ies_l1v_lb. WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: Van vrijdag 4 september 18.00 uur tot de volgende week vrijdag 11 september: ST. OPA, Passage 1 Openingstijden weekend: zaterdag 9.00 - 13.00 uur 17.00 - 18.00 uur zondag 10.30 - 12.00 uur 17.00 - 18.00 uur o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o DAMES_Ch V^B. Dinsdag 22 september start de stichting vormingswerk voor vrou wen weer met hun cursus in Oostrum. De cursus is 1 maal per maand op dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur in de zaal van de bowlingbaan. Het is een cursus met en door vrouwen en dus wordt het programma met de deelneemsters gemaakt. Samen met anderen praat je over dingen die je bezighouden, in je situatie thuis of in de maatschappij, eventueel met toelich ting door een deskundige. Dit cursusjaar zijn er nog enkele plaatsen vrij voor die vrouwen die graag: - Wat meer willen weten over een bepaald onderwerp, bijv. ge zondheidszorg, onderwijs, wonen, opvoeding, enz. enz. - Willen leren praten in een groep. - Meer zelfvertrouwen willen krijgen. Dames die belangstelling hebben of nog nadere inlichtingen willen zijn welkom op 22 september om 19.30 uur op onze eerste bijeen-' komst in de bowlingbaan, p.s. Ook niet leden zijn welkom. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Ook dit jaar hebben we weer een uitnodiging gekregen van de Harmonie om mee te doen aan de avondwielerdriedaagseeen onderdeel van de dorpsfeesten, die gehouden zullen worden op 15 - 16 en 17 oktober a.s. Hiervoor worden 2 dames gevraagd. Zij die zin hebben hieraan deel te nemen kunnen zich tot 18 september a.s. opgeven. Het Bestuur We hebben voor dit najaar een excursie kunnen regelen naar de Katholieke Universiteit in Nijmegen. 6

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6