OPFRIS-KURSUS I Nu al willen we u attent maken op een zogenaamde "opfris-kursus" die in Oostrum start voor vrouwen tussen de 17 en 30 jaar. Hier komen allerlei aktuele onderwerpen aan de orde, maar er wordt ook wat aan bijscholing gedaan b.v. een beetje bijschaven van de Nederlandse taal of andere schoolzaken. Zo zouden onderwerpen aan bod kunnen komen als: - Opvoeden, hoe doe je dat? - Praten in het openbaar. - Het huishoudbudget: hoe spring ik met geld om. - Arbeidsbureau, gemeentehuis, uitkeringen, waarvoor moet ik waar naar toe? - Enz. enz. enz. We starten op dinsdagochtend 22 september om 9 uur en we gaan door tot ongeveer half 12. Over de plaats en kosten wordt u nog nader geïnformeerd, maar houdt u deze morgen alvast gereser veerd. Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Vormingscentrum voor Jong Volwassenen in Horst, tel. 04709-3298 of Marianne Willems, Oirlo, tel. 04787-604. Voor meer informatie en om zeker te zijn van een plaats, kunt u zich nu al via onderstaand strookje opgeven: Naam Adres Geboortedatum Opsturen naar: Vormingscentrum voor Jong Volwassenen, Schoolstraat 41, 5961 EG Horst. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: 5 en 6 september 1981: Vanaf zaterdag 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: DrBloemen - Lankveld - van Thiel - Francken - de Muinck Keyzer - Wittgen en Schraven: Dr. Wittgen, Langstraat 76, tel. 83558 en voor de patiënten van de huisartsen: DrCorver - van Loon - Vercauteren - de Vocht - Schmeetz: DrVercauteren, Merseloseweg 33, tel. 82200 5

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5