Maria) zijn kinderloos; ze kunnen geen kinderen meer krijgen. In hun verdriet hierom bidden zij tot God. En het is God die aan het reeds oud-geworden echtpaar laat weten dat zij ondanks alles een kind zullen krijgen. En het wonder van de zwangerschap ge schiedt. Maria wordt geboren. Het is Maria, die de moeder zal worden van onze Verlosser. Zo is zij de dageraad, omdat Christus' komst voor ons de zonsopgang is. In de wonderlijke geboorte van Maria openbaart God zich als een God van mensen, als God-met-ons, die zelf zorg draagt voor Zijn mensen, opdat zij niet verloren lopen, maar onder goede leiding de juiste weg gaan naar het Be loofde Land. MET VREUGDE BEGROET Na heel wat spanning en vele offers - die evenwel niet als of fers aangevoeld werden omdat men weet wat voor iets geweldigs men er voor terugkrijgt (aldus de moeder) - was er op 23 augus tus volop vreugde, geluk en dankbaarheid bij Wim en Henny Mommen- Wijers op de Geysterseweg 5, toen zij zich de trotse vader en moeder mochten noemen van een tweeling, twee zonen: Geert en Thijs. Alle verwachtingen werden overtroffen. Een diep ingrij pende gebeurtenis in hun leven, een kostbaar bezit, een wonder lijk iets; zo hebben Wim en Henny de komst van GEERT en THIJS aangevoeld. Geert en Thijs wacht dan ook een warm tehuis, volop zon en liefde. Wim en Henny, van harte proficiat en een zonni ge, heerlijke, gelukkige toekomst mèt en vóór GEERT en THIJS, die wij ook van harte verwelkomen in onze parochiegemeenschap. Uw pastoor. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o AGENDA 3 sept Parochievergadering 3 sept Bestuursvergadering S.V.O. 4 sept Film, Iduna 5 sept Harmonie, oud papier ophalen 5 sept Harmonie, koffieconcert in het Gemeenschapshuis 6 sept Harmonie, concert te Lottum orkest tamboerkorps 7 sept Harmonie, kwartaalbespreking orkest 8 sept Ouderavond kleuterschool voor de ouders van onze jongste kleuters 10 sept Jeugdleidersvergadering 10 sept Harmonie, bestuursvergadering 12 t/m 15 sept Kermis 17 sept Bestuursvergadering tennisclub 20.00 u. kantine 21 sept Openbare vergadering dorpsraad café Vermeulen 22 sept Spreker gemeenteraad O.V.B.

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3