KERKDIENSTEN O.L. VROUW GEBOORTE PAROCHIE OOSTRUM 5-13 september Zaterdag 19. .00 uur Zondag 8. ,30 uur 10. .00 uur Maandag 9. ,00 uur Dinsdag 9. ,00 uur Woensdag 9. .00 uur Donderdag 9. .00 uur Vrijdag 9. .00 uur 14. .00 uur Uit dankbaarheid bij een 80ste verjaardag Piet Rutten (Gem.Koor) Uit dankbaarheid 9.00 uur Overl. familie Loonen-van Rens 9.00 uur Tot intentie Vermeulen-Moorrees Zaterdag Jeucken-Niessen (Dameskoor) 19.00 uur Jan Haegens Antoon Tacken en Wilhelmina Janssen Theij Camps MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag 19.00 uur Bas Künen - Ronald Hoex - Michel Ghielen Willem Vollenberg Zondag 8.30 uur Ronny Reijnders - Ron Versleijen - Robin Oudenhoven - Sjonnie van Cuijck 10.00 uur Coen Litjens - Ronny Pelzer - Hans Holtackers - Jan Rutten Vrijdag 14.00 uur Sjackie Wilmsen - Hans Holtackers OPBRENGST "MIVA" COLLECTE De kerkcollecte voor de MIVA - Missie Verkeersmiddelen Actie - heeft opgebracht 629,50. Ook namens de MIVA en onze missiona rissen hartelijk dank aan alle gevers. MAANDELIJKSE COLLECTE Dit weekend in alle H. Missen collecte voor onze eigen kerk. Ook deze collecte warm aanbevolen. FEEST VAN MARIA GEBOORTE Dinsdag a.s. - 8 september - feest van Maria Geboorte, patrones van onze kerk en parochie. Graag zouden we dit ook in de H. Mis merken! Zoals God op wonderbare wijze ingrijpt bij de schepping van de mens, zo staat God ook borg voor de eeuwige verlossing van de mens, zijn herschepping. Joachim en Anna (de ouders van 2

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2