s REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 10e jaargang no. 35 RABOBANK No. 14.00.01.751 3 september 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o—o-o-o-o-o-o-o-o—o-o—o-o-o—o—o—o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o—o—o-o-o KERMIS OOSTRUM 12 - 13 - 14 - 15 SEPTEMBER 1981 De kermis te Oostrum begint op zaterdag 12 september om 16.00 u en duurt tot dinsdagavond 15 september 24.00 uur. Op het kermis terrein bij de kerk worden de volgende attracties geplaatst: 1. AUTOSCOOTER 2. BABYMOLEN beide van exploitant Boeken, Helmond 3. ZWEEFMOLEN exploitant J. RegterOss 4. SCHIETSALON exploitant A. Regter, Utrecht 5. LIJNTREKSPEL beide van exploitant Van Benthem, Ber- 6. BUSSENSPEL kel en Rodenrijs 7. BALCO-ROTOR exploitant Van Spronsen, Delft 8. N0UGAT-SUIKERKRAAM exploitant Camps, Horst 9. SUIKERSPIN/POPCORN exploitant Lutgens, Roermond 10. VISKRAAM exploitant Otten, Gemert De exploitanten mogen, met inachtneming van de openingstijden, hun attracties naar believen openen, maar op de volgende tijd stippen dienen ze zeker open te zijn: - op zaterdag te 17.00 uur; - op zondag te 13.00 uur; - op maandag te 15.00 uur; - op dinsdag te 15.00 uur. Alleen voor de viskraam gelden afwijkende tijden, te weten: - 18.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur, 18.00 uur. Voor sommige attracties gelden afgesproken maximum-tarieven, te weten - autoscooter per 2-persoonswagen1 rit voor 1,-, 4 ritten voor 3,-, 7 ritten voor 5,-, 15 ritten voor 10,-; - babymolen: 50 cent; - zweefmolen: 50 cent per rit; - lijntrekspel75 cent per spel; - balco-rotor" 25 of 50 cent per spel, naar keuze van de speel kast Afdeling Openbare Veiligheid, 21 augustus 1981. 1 «I I OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1