.In plaatb uan kacur+en founds dtjut vueg -unUen aay iedereen bedanken a>©or de jrote beJan^stellincj, de pjUcxfeaties kadoos bloemen planten en kaarten die ©nae troutuc 10ju.lt tot een cnuenjetelyke dacj hebben ^emaa&t Cjerru en Cjerrtt J Cjooren - Svuemers Oobbrum ,^>ept. 'öi y/lasaUcer <3 Hendrik en Dien Jeucken - Niessen Vrijdag: 11 september a.s. vieren onze kun 40 jarig: huwelijksfeest. Om 14.OO uur wordt in de kerk van O. L. Vrouw Geboorte te Oestrum een H. Mis uit dankbaarkeid opgedragen Gelegenheid tot feliciteren van 19.OO tot 20.00 uur in ket parockiekuis te Oostrum. Spurkterdijk 14 5807 EB Oostrum Hun dankbare kinderen en kleinkinderen 13

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 15