harmonie Sub JAatflS Butcia Donderdag 3 september: alle leden die nog geen (compleet) uniform hebben en die eerder de maat hebben laten nemen worden verwacht tussen 18.30 - 19,30 uur bij M. Perks, Mgr. Hanssen- straat 15 om het ontbrekende in ontvangst te komen nemen. Zaterdag 5 september: oud papier ophalen, de volgende leden worden daarvoor om 10.00 uur bij G. Kessels Stationsweg ver wacht: R. Ebisch, J. Weijs, M. Mater, A. Kuenen, T. Vermeulen, W. Pluk. Vanaf 10.00 uur kunt U het oud papier weer gebundeld aan de straat klaar zetten, waarna genoemde mensen het zullen komen ophalen Zaterdag 5 september: koffie-concert in het Gemeenschapshuis. Voor dit koffie-concertdat om 20.00 uur begint, worden alle leden (in uniform met pet) op tijd in het Gemeenschapshuis aanwezig verwacht. Zondag 6 september: concert te Lottum door orkest en tamboer- - korps. Ons optreden is gepland om 18.00 uur en vindt plaats in de tent op de Markt te Lottum. Alle leden worden daarvoor op tijd aanwezig verwacht (in uniform zonder pet). Wil iedereen er aan denken zijn eigen lessenaar mee te brengen. Diegenen, die geen eigen vervoer hebben, kunnen om 17.15 uur verzamelen bij het Gemeenschapshuis, vanwaar dan nog enkele auto's naar Lottum zullen vertrekken. Maandag 7 september: repetities in het Gemeenschapshuis, van 19.30 - 20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest, van 20.15 - 21.30 uur: repetitie voor het gehele orkest. Aansluitend aan deze repetitie zal de kwartaalbespreking gehou den worden. Woensdag 9 september: repetities in het Gemeenschapshuis, van 19.00 - 19.30 uur: aspiranten tamboerkorps, van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps. Donderdag 10 septemberbestuursvergadering om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- MUZIEKVERENIGING OOSTRUM - VENRAY

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 14