S.V. OOSTRUM AFDELING TENNIS EIND TOERNOOI Senioren Bij voldoende belangstelling zal op zondag 4 oktober a.s. ter afsluiting van het tennisseizoen een z.g. eindtoernooi gespeeld worden Indien men hieraan wenst deel te nemen, kan men zich uitslui tend schriftelijk opgeven bij Mevr. M.L. Janssen, Stationsweg 138a of bij Dhr. Frits Martens, Stationsweg 102. Men kan hiervoor onderstaand inschrijfformulier gebruikenwaar op dan tevens uw voorkeur kan worden ingevuld. Bij het defini tieve uitschrijven van het toernooi zal zoveel mogelijk met de diverse wensen rekening worden gehouden; een en ander is uiter aard mede afhankelijk van het aantal deelnemers/sters Inschrijvingen dienen vóór 17 september a.s. in ons bezit te zijn. Het bestuur. S.V. OOSTRUM AFDELING TENNIS INSCHRIJFFORMULIER EINDTOERNOOI 4 oktober 1981 Naam: Adres: Tel. nr.: Geeft de voorkeur aan: - enkelspel - dubbelen - gemengd dubbel - geen voorkeur S.v.p. aankruisen waar uw voorkeur naar uitgaat. Inleveren vóór 17 september a.s. bij: Mevr. M.L. Janssen, Stationsweg 138a, of bij Dhr. Fr. Martens, Stationsweg 102. Vrijdag 11 september inhaalles tennisclub van 14.30 tot 15.30 u. Begeleiden junioren tennisclub van 2-4 uur: Mevr. R. Verstraelen Mevr. van Huetwoensdagmiddag 9 sept 11

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11