Aanstaande donderdag is er de jaarvergadering. Denk eraan om te komen aangezien er allerlei mededelingen worden gedaan door de wedstrijdleiding. Aanvang 20.15 uur, 3 september. PrijsuitreikingHarr^ Daniels - wisselbeker, beste gemiddelde en 3e plaats VBB 5e klas Jo de Beer - 3e plaats 3 banden VBB C/D klas Harrie Lenssen - 2e plaats 3 banden VBB C/D klas Geert Arts - le plaats 3 banden VBB E/F klas Heine van der Wildt le plaats 6e klas VBB JeugdHans van Dijk - le plaats onderlinge kompetitie Hans Kessels - 2e plaats onderlinge kompetitie Johnny v. Bergen 3e plaats onderlinge kompetitie HEINE o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o^o-o- NOBEL NIEUWS Op het op zondag 30 augustus gehouden bondsconcours te Sevenum wist Els de Weijs met Kilflora in haar ring een le prijs te be halen, wat inhield dat er afgekampt moest worden voor het kam pioenschap. Hier kwam ze echter een paar puntjes tekort, maar werd toch reserve-kampioen. Els nogmaals van harte gefelici teerd Het bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o TAFELTENNISVERENIGING OOSTRUM JEUGD. Met de nieuwe start van onze wekelijkse avond is er ook een ver nieuwing gekomen bij de jeugd. De leiding hierover ligt nu in handen van M. Cuppen, J. Wijnhoven en J. Jacobs. Zij zullen zo wel training als onderlinge competitie aanpakken. RECREANTEN - JAARVERGADERING Op de laatste dinsdag van september, de 29e, zullen we de jaar lijkse vergadering houden. Op deze avond is er dan alleen voor de jeugd gelegenheid om te tafeltennissen tot kwart over 8, ter wijl we om half 9 met de vergadering willen beginnen. Op de agen da zullen o.a. voorkomen: uitbreiding van het bestuur van 4 tot 5 personen; aanpak van de jeugd nu en overgang naar de recrean ten in de toekomst; voorbereiding feestavond door enkele leden; deelname wielerdriedaagseeventuele andere opzet van de onder linge competitie (voorstellen hiertoe schriftelijk inleveren bij L. Duyn) en planning erwtensoepaktie rond de carnaval 1982. De prijsuitreiking van de afgelopen onderlinge competitie zal op de feestavond plaatsvinden. 10

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 10