3 Xc tb REDAKIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 10e jaargang no34 27 augustus 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR; o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oO-o-o-o o - Dames O.VJJ. 24 September, gaan we op excursie naar "kruiden allerlei" in Venray Hier krijgen we informatie over gezonde voeding, kruiden enz. We vertrekken om half twee bij de Rabobank. Aan deze excursie kunnen 15 20 personen deelnemen. Opgeven zo spoedig mogelijk bij Tiny Cornelissen tel: 80332 Deze excursie komt inplaats van de Nestlé DamesCKV^B Dinsdag 1 september gaan we naar Kevelaer(met droog weer) We vertrekken met de fiets om 8.45 bij de Rabobank en zijn 's middags om 4 uur weer thuis. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o O-o VANUIT_DE_KLEUTERSCH00L Cursisten Dit schooljaar hebben we weer cursisten van de kleuter leidsters/ leiders opleidings school (K.L.O.S.) Bij Monique: Jeanne Wismans Stationsweg 166 Oostrum Jeanne is 3e jaars aan de K.L.O.S. te Nijmegen. Zij komt op donderdag en vrijdag stage lopen. Bij Liesbeth: Het bestuur. Het bestuur. OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1