da zullen staan de jaarlijkse feestavond en instelling van een commissie hiervoor (voor de recreanten)de nieuwe aanpak van de training (voor de jeugd)misschien een iets andere opzet van de finale-ronde van de onderlinge competitie. Ideeën hieromtrent kan men vanaf heden tot voor de vergadering doorspelen aan de wedstrijdleider (liefst schriftelijk). Indien geen voorstellen komen, gaan we op de oude voet verder. Met betrekking tot het aantal recreanten kunnen we meedelen dat we bericht van verhui zing en afmelding hebben ontvangen van Margot Kapteyns Verdere afmeldingen hebben we niet, zodat we met zo'n 24 recre anten verder gaaq, waarbij Martien Cuppen uit Oostrum als laatste lid gemeld mag worden. Verder kunnen we voorlopig géén nieuwe recreanten toelaten. Bij de jeugd is de situatie iets anders. Eén van de doelstellingen van het aantrekken van Oos- trumse jeugd op onze tafeltennisavond is een springplank te zijn voor die jeugd welke echt verder wil. Deze doelstelling is be reikt door 2 leden. We nemen dus afscheid van Kitty en Bob Kem pen en wensen hen een succesvolle tijd toe bij de vereniging Red Stars te VenraySucces en tot ziens! Er kunnen zich hier door een 3-tal nieuwe jeugdleden aanmelden van ongeveer 11 tot 15 jaar, welke zich vooraf in verbinding dienen te stellen met secr. L. DuynValkenkampstraat 20. We wensen alle leden een sportieve tijd toe met veel ontspan ning door hun inspanning. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o NOBEL NIEUWS Op het op zondag 16 augustus gehouden concours te Horst behaalde ons 4-tal een eerste prijs. Michel Beerkens met Maico behaalde een derde prijs voor ind. dressuur klasse LI. Arie Emons met Rogier een tweede prijs voor ind. dressuur klasse LI. Els de Weis met Zilflora een derde prijs voor ind. dressuur klasse LI. Tenslotte wist Connie Litjens met Padeau een derde prijs te be halen voor ind. dressuur klasse B2Toch weer een mooi resul taat Amazones en ruiters nogmaals van harte gefeliciteerd. Het bestuur. o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o-o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o A.D.O.R. NIEUWS BALONNENWEDSTRIJD 1. Esther Camps Mgr. Hanssenstraat 77 520 km. 1. Bart Camps Buskensven 2 520 km 2. Erwin Thijssen v. Broekhuizenstraat 6 252,5 km 2. Mirjam Janssen Hatendonkstraat 27 252,5 km 3. Daphne Reyntjens Spinetstraat 17 243 km 4. B. Valckx Stationsweg 189 234 km 4. B. Valckx Stationsweg 189 234 km 4. Jurgen Peters Venrayseweg 41, Wanssum 234 km 9

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 9