DAMES Poule 1 1. A. Jeuken 2. W. Kateman 3. J. Aarts 4. G. Wilms 5. R. Beckers Poule 4 1. T. Kusters 2. H. Volleberg 3. T. Laurensse 4. N. Martens 5. C. Hoedemaekers Poule 2 1. A. Selder 2. W. Leyen 3. M. Scholl 4. A. Nelissen 5. L. Linders Poule 5 1ThGroenen 2. M. Rijs 3. M. Schelbergen 4. M. Versleyen 5. D. Camps Poule 3 1. M. Philipsen 2NCamps 3. J. Verhaegh 4. Y. Manders 5. G. Vloet HEREN Poule 1 1. M. Bonants 2. H. Camps 3. M. Verstraelen 4. L. Verhaegh 5. H. Raedts 6. J. Kusters Poule 4 1. R. Zeelen 2. J. Bus 3. G. Oudenhoven 4. J. Janssen 5. G. Wilms Poule 2 1. W. Vloet 2. J. Aarts 3. H. Hoedemaekers 4. A. Scholl 5. H. Beckers 6. W. Janssen Poule 5 1. H. 2. J. 3. R. 4. J. 5. M. Janssen Linders Engels Rijs Laurensse Poule 3 1. J. Manders 2. J. Selder 3. S. v. Haeren 4. R. Paantjens 5. L. Lenssen 6. J. Dodgson Poule 6 1. P t .Brummelhuis 2. H. Bruysten 3. H. Surminsky 4. F. Martens 5. E. Camps Over het verdere verloop van de onderlinge kompetitie zullen komende week nadere mededelingen volgen. Namens het bestuur P. ten Brummelhuis. O-O-o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O—O-o-o-o-o-o-o-o TAFELTENNISVERENIGING OOSTRUM Na de zomerstop van 4 weken zijn we de afgelopen dinsdag weer gestart met onze wekelijkse tafeltennisavondAlhoewel nog niet alle leden aanwezig waren, is de kop er weer af. Voorlopig spe len we nog enkele weekjes in, om dan ongeveer half september met de voorrondes van de onderlinge competitie te starten. Indien het lukt willen we de derde of vierde dinsdag van september ook de jaarlijkse ledenvergadering houden, waarvoor o.a. op de agen- 8

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 8