HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING LIMBURG H.V.P Duur van een kursus17 weken. Kosten: voor leden van de Kruisvereniging 25,00 en voor niet- leden 25,00 plus een entreegeld van 51,00 verhoogd met de contributie van de plaatselijke kruisvereniging. Gratis: les/receptenboekje. Start: eind augustus of begin september 1981. Opgeven: bij de plaatselijke Groene Kruisvereniging of wijkver pleegkundige, tel.: 04780 - 81269. 0_0_0_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o "HET GROENE KRUIS" VENRAY Gespreksavonden voor ouders met kleuters Onder het motto, samen kom je verder, organiseren de wijkver pleegkundigen enkele gespreksavonden (7 totaal) voor ouders met kleuters van 2 tot 3 jaar. De onderwerpen welke besproken worden zijn oa - problematiek van de opvoeding; - soorten speelgoed; - gewoontevorming, gezondheid en milieu. Er blijft genoeg ruimte over voor eventuele andere onderwerpen. De eerste avond start op dinsdag 15 september om 20.00 uur in de ClockertBelangstellenden kunnen zich telefonisch of schrif telijk opgeven bij Het Groene Kruis Venray, Bergweg 4 te Venray, telefoon 04780 81269 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gespreksavonden voor aanstaande ouders Deze gespreksavonden, 5 totaal, omvatten onderwerpen zoals: - zorg en nazorg bij de bevalling; - beleving van het a.s. ouderschap; - de ontwikkeling van het kind in het eerste levensjaar. Tevens stellen wij een eigen inbreng bij deze avonden zeer op prijs De eerste avond start begin oktober 1981. U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij het Groene Kruis Venray, Bergweg 4 te Venray, telefoon 04780 - 81269. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6