klas 2: juffr. Liesbeth klas 3: nieuwe leidster 3 okt Harmonie, oud papier ophalen 8 okt Harmonie, bestuursvergadering 9 okt Hypnotiseur, Iduna 11 okt Harmonie, zondagochtendconcert schouwburg Venray 13 okt Moederavond, O.V.B. 15 t/m 18 okt Harmonie, dorpsfeesten/wielerdriedaagse in tuinbouw- loods 19 okt Openbare vergadering dorpsraad (Michels - Bowling) 7 8 en 9 nov Concert en toneeluitvoering Harmonie - Vlasbloem 27 okt Excursie Nestlé, O.V.B. nov Uitwisseling????? O.V.B. 10 nov Oliebollenaktie Nobel 11 nov. Algemene ledenvergadering carnavalsvereniging 17 nov Kienen St. Nicolaas, O.V.B. 8 dec Spreker over werklozen, O.V.B. 17 dec Kerstviering, O.V.B. 21 dec Openbare vergadering dorpsraad café Vermeulen o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o DAMESGYMNASTIEK 45 - 60 JAAR Uit de praktijk blijkt, dat er op dit moment nog te weinig gele genheid is voor de dames tussen de 45 - 60 jaar om op aangepaste en verantwoorde manier aan beweging te doen. Aan deze "vergeten groep" willen wij wat doen. Bij voldoende deelname starten wij met een nieuwe groep op donderdagmorgen van 9.30 - 10.30 uur. Opgave en inlichtingen: Mevr. Direkstel. 81075 Mevr. Bouten, tel. 80362. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o—o-o-o—o—o-o-o-o—O KURSUS AFSLANKEN GROENE KRUIS VENRAY Door verantwoorde voedingsgewoonten leert U gezonder te eten en daarbij overgewicht te verliezen. Deze kursus staat onder leiding van een deskundige diëtist en bevoegde docenten. EEN KURSUS BESTAAT UIT: - 1 Kennismakingsbijeenkomst; - 8 Lessen van een diëtist over voeding en dieet; - 5 Praktische voedingslessen door een huishoudlerares; - 3 Lessen beter bewegen door een gymdocent De kursussen worden gegeven in samenwerking met de

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5