Woensdag 26 augre_oeti:ie voor het tamboerkorps in he c Ge meenschapshuis deze repetitie voor het ge hele tamboerkorps wordt gehouden van 1830 - 20.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o "DE VLASBLOEM" Leden van de Vlasbloem, denken jullie aan de Bowlingavond op 21 augustus. Aanvang 21.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o KERKDIENSTEN O.L. VROUW GEBOORTE PAROCHIE OOSTRUM 22 - 30 augustus 1981 Zaterdag 16.00 uur Uit dankbaarheid bij 25-jarig huwelijk Janssen-Evers) (Gem. Koor) 18.00 uur Uit dankbaarheid bij een 80ste verjaardag 19.00 uur Familie Lemmens-StevensMath Basten Gest. jaard. t.e.v. het Onbevlekt Hart van Maria Zondag 8.30 uur Toon van Arsen 10.00 uur Pierre Jacobs, Jan Hulsman en Martien Moorrees (Gem. Koor) Maandag 9.00 uur Tot zekere intentie Dinsdag 9.00 uur Broeder Drabbels en overlfamilie Woensdag 9.00 uur Overlfamilie Aben-Gooren Donderdag 9.00 uur Bert Daniels (v.w. de fam. Rongen) Vrijdag 9.00 uur Uit dankbaarheid Zaterdag 19.00 uur Overl. familie Hulsman-Jansen Overl. familie Min-Verbeek Voor de overledenen van Boshuizen MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag 15.00 uur Hans Holtackers - Sjackie Wilmsen 18.00 uur René Theeuwen - Jan Rutten 19 00 uur Ronny Pelzer - Clemens Wijs - Sander Mar tens - Wilbert Kusters Zondag 3. 30 uur Bas Künen - Paul Beerkens - Ronald Hoex - MicheI Gh i e1en 10 00 uur Willem Vollenberg - Ronny Reijnders - Ron Versleijen - Sjonnie van Cuijck o—O—O—O—O—O—c—O-o-c -c-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 3

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3