GEMENGD KOOR Zaterdag, 22 augustus, 16.00 uur, 25-jarige huwelijksmis, dames en heren; Zondag, 23 augustus, 10.00 uur, Hoogmis, de processie van Oir- lo is verschoven naar een an dere zondag. Dus leden, we zingen wel. Woensdag, 26 augustus, beginnen we met de repetities. Aanvang 20.00 uur. Hopelijk hebben jullie allen van de welverdiende va kantie genoten en beginnen we vol ijver met alle leden aan een nieuw seizoen. Hartelijk dank aan de leden, dirigent en organisten, die toch nog de kerkelijke diensten hebben verzorgd tijdens de vakantie. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het bestuur, Secr. v.Broekhuizenstraat la, tel84910 o_o_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Beste leden, Op zondag, 23 augustus a.s. houden wij weer voor al onze leden een fietstocht. De route is 18 tot 20 km. lang. We vertrekken zoals altijd bij de G.H.V. Garage en wel om 10.00 uur precies. Bij regenweer zal ze verschoven worden naar een nader aan te geven datum. Dus tot zondag 10.00 uur. Het bestuur. o_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HARMONIE "SUB MATRIS TUTELA" Donderdag 20 augbestuursvergadering in het Gemeenschapshuis. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Zondag 23 aug. repetitie voor het (grote) orkest in het Ge meenschapshuis om 11.00 uur. laandag 24 aug. er zijn geen repetities i.v.m. afwezigheid van de directeur. De repetitie voor het jeugdorkest komt daarom ook in deze week te vervallen 2 vriendschap door samenwerking

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2