s 1 REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 10e jaargang No. 33 20 augustus 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE Vanaf heden kan de KOPIJ voor Oostrum's Weekblad nog UITSLUITEND ingeleverd worden bij Mevr. T. Raedts-Verheyen Mgr. Hanssenstraat 44, Oostrum, tel.: 82274 en wel vóór maandagavond 21.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o PAROCHIEVERGADERING De jaarlijkse parochievergadering zal worden gehouden op DONDER DAG 3 september 1981 om HALF NEGEN 's avonds in het GEMEENSCHAPS HUIS. De besturen van kerk en gemeenschapshuis zullen gaarne veel pa rochianen op deze vergadering ontmoeten en zij verzoeken U, bo venvermelde datum vrij te houden. In de uitgave van Oostrum's Weekblad van volgende week zal een publicatie verschijnen over de financiële gegevens over het jaar 1980; op de parochievergadering zal hierover nadere uitleg worden verstrekt. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o DAMES Maandag, 24 augustus a.s. begint de gymnastiek weer van 20.30 - 21.30 uur. Nieuwe leden (ook niet-leden van de L.V.B.) zijn van harte wel kom Gymclub L.V.B. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1