8.30 uur Jan v.d. Berg 10.00 uur Gest.jaard. overlouders Hoogenhof- Spreeuwenberg (Zangkoor v. Geysteren) Piet Rutten 9.00 uur Gest.jaard. Theo Vervuurt en Math. Basten 9.00 uur Overl. ouders Houba-Henssen en familie 9.00 uur Pierre Vandevenne 9.00 uur Tot eerherstel t.e.v. het Onbevlekt hart van Maria 9.00 uur Voor de overledenen van hen die offerden met Allerzielen 16.00 uur Uit dankbaarheid bij een 25-jarig huwelijk (Gem. Koor) 18.00 uur Uit dankbaarheid bij een 80ste verjaardag 19.00 uur Familie Lemmens-Stevens Jan Haegens MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag 19.00 uur Clemens Weijs - Sander Martens - Wilbert Kusters - Bas Künen Zondag 8.30 uur Paul Beerkens - Ronald Hoex - Michel Ghie- len - Ronny Reijnders 10.00 uur Misdienaars van Geysteren BEDEVAART VAN GEYSTEREN Zondag a.s. - 16 augustus - komt Geysteren ter bedevaart naar Oostrum. Pastoor Peters van Geysteren zal voorgaan in de H. Mis van 10.00 uur en het kerkelijk zangkoor van Geysteren zal de ge zangen verzorgen. Uw pastoor. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o GEMENGD KOOR OOSTRUM Leden gemengd koor, Op zondag 16 en 23 augustus wordt de H. Mis verzorgd door een gastkoor. Zaterdag 22 augustus om 16.00 uur 25-jarige Huwelijks mis. Alle leden worden verzocht aanwezig te zijn. Aanvang repetitie woensdag 26 augustus 20.00 uur. Het bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 2

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2