3: REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 1£.00.01.751 10e jaargang No. 32 13 augustus 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o—o-o-o ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE Vanaf heden kan de KOPIJ voor Oostrum's Weekblad nog UITSLUITEND ingeleverd worden bij Mevr. T. Raedts-Verheyen Mgr. Hanssenstraat 44, Oostrum, tel.82274 en wel vóór maandagavond 21.00 uur. o-o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HARMONIE "SUB MATRIS TUTELA" Nu de vakantieperiode weer bijna achter ons ligt, zullen we in de komende week weer beginnen met de repetities. Het programma voor de komende week ziet er dan ook als volgt uit: maandag 17 augustusrepetities in het Gemeenschapshuis van 19.30 - 20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest van 20.15 - 22.15 uur: repetitie voor het gehele orkest woensdag 19 augustusrepetities in het Gemeenschapshuis van 18.30 - 19.15 uur: opleidingen tamboerkorps van 19.00 - 19.30 uur: aspiranten tamboerkorps van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps donderdag 20 augustus: bestuursvergadering. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o KERKDIENSTEN O.L. VROUW GEBOORTE PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag 15 - 23 augustus 19.00 uur Bert Daniëls Lena Camps-Driessen Anna Gertrudis Janssen-Renkens 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1